INFILTRACIONS RADIOGUIADES

En casos seleccionats, el dolor lumbar i radicular pot respondre a tractaments no quirúrgics.

Infiltracions facetàries.

Rizolisi columna cervical i lumbar.

Infiltracions foraminals.

El dolor a la columna vertebral (cervical, dorsal, lumbar) és un problema extremadament freqüent entre la població adulta i és una de les principals causes de baixa laboral.

Aquestes malalties interfereixen de manera molt important en les activitats de la vida diària de la persona que les pateix, tant a nivell personal com a nivell familiar i social.

En moltes ocasions va associat a dolors irradiats a les extremitats, la qual cosa pot ser deguda a compressions dels elements nerviosos que transcorren per la columna.

TRACTAMENTS SENSE CIRURGIA

És fonamental fer un estudi i valoració de cada cas per seleccionar aquells pacients que, havent respost inadequadament al tractament conservador, poden beneficiar-se de tractaments percutanis.

En alguns casos, el mal d’esquena es pot solucionar sense intervenció quirúrgica.

Què és una infiltració de la columna vertebral guiada per imatge?

Aquests tractaments guiats per imatge poden solucionar el problema i evita la necessitat de tractament quirúrgic.

En el nostre equip estem habituats a seleccionar aquests casos, començant per una exhaustiva anamnesi i exploració clínica; això, juntament amb les exploracions complementàries que estan indicades, ens permet oferir amb garanties, teràpies que puguin ajudar a eliminar els mals de la manera menys agressiva possible.