CIRURGIA

La cirurgia de columna vertebral millora amb l’enfocament multidisciplinari

Ofereix resultats fiables, basats en decisions ajustades a les necessitats del pacient i a l’evidència mèdica més actual.