PSICOLOGIA

Psicologia en el tractament del dolor originat per malalties d’esquena / columna vertebral