Espondilolistesi

Pacient de 12 anys d’edat amb espondilolistesi d’alt grau i compressió neurològica tractada amb descompressió, correcció i estabilització. A les imatges s’observa l’aspecte del pacient i el desplaçament vertebral abans i després de la intervenció quirúrgica.