Un equip multidisciplinari de disset professionals que aborden de manera integral, totes les malalties i patologies de columna, ja siguin de caràcter mèdic o quirúrgic, des de la infància fins a l’edat adulta,