Producció científica

Llistat parcial de les publicacions en què ha col·laborat el Dr. Pellisé, ordenades per l’any de publicació

2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2000 | 1999 | 1997 | 1996 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991