DOLOR MIOFASCIAL DE COLUMNA VERTEBRAL

En moltes ocasions, especialment en pacients amb mal d’esquena crònic, l’origen del dolor pot ser miofascial.

Definim com a síndrome miofascial aquell dolor que s’origina en el múscul esquelètic i que té les següents característiques:

  • Dolor en una zona veïna i referida al múscul afectat, amb un patró específic per a cada múscul
  • Existència de punts gallet (PG), nòdul palpable i hiperirritable situat en una banda tensa del múscul. Quan s’estimula aquest punt es produeixen dos fenòmens característics: l’aparició de dolor referit i la producció d’una activitat motora brusca en la banda tensa.
  • Escurçament de la fibra muscular que produirà una restricció en la mobilitat normal del múscul associada a les adherències entre les fàscies musculars.